دانلود کتابهای پایه دوم هنرستان رشته نقشه کشی عمومی

ترسیم فنی و نقشه کشی

43

کد کتاب: 359/78 سال تحصیلی: 94-95 دوره تحصیلی: دوره آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›خدمات›گروه هنر›نقشه کشی معماری›سال دوم لطفا جهت دانلود کتاب بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

شناخت مواد و مصالح

ShenakhteMavad

کد کتاب: 359/85 سال تحصیلی: 94-95 دوره تحصیلی: دوره آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›خدمات›گروه هنر›نقشه کشی معماری›سال دوم لطفا جهت دانلود کتاب بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »
bigtheme