آرشیو برچسب: رسم فنی

دانلود کتاب رسم فنی عمومی

48

کد کتاب: 499/4.359/56 سال تحصیلی: 94-95 دوره تحصیلی: دوره آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›خدمات›گروه هنر›چاپ دستی›سال سوم دوره آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›سیمان دوره آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه علوم و فنون دریایی›الکترونیک و مخابرات دریایی›سال سوم دوره آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه علوم و فنون دریایی›مکانیک موتورهای دریایی›سال سوم دوره آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه عمران›ساخت و تولید دوره آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه مواد›سرامیک›سال ...

ادامه مطلب »

رسم فنی ساختمان

39

کد کتاب: 608/6 سال تحصیلی: 94-95 دوره تحصیلی: دوره آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه عمران›معماری›نقشه كشی ساختمان لطفا جهت دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »
bigtheme