آرشیو برچسب: نقشه کشی معماری

نقشه کشی به کمک کامپیوتر

54

کد کتاب: 460/9 سال تحصیلی: 94-95 دوره تحصیلی: دوره آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه مکانیک›نقشه کشی عمومی›سال سوم لطفا جهت دانلود کتاب بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

دانلود کتاب محاسبات فنی (2)

53

کد کتاب: 461/8 سال تحصیلی: 94-95 دوره تحصیلی: دوره آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه مکانیک›ساخت و تولید›سال سوم دوره آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه مکانیک›نقشه کشی عمومی›سال سوم لطفا جهت دانلود کتاب بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

دانلود کتاب رسم فنی عمومی

48

کد کتاب: 499/4.359/56 سال تحصیلی: 94-95 دوره تحصیلی: دوره آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›خدمات›گروه هنر›چاپ دستی›سال سوم دوره آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›سیمان دوره آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه علوم و فنون دریایی›الکترونیک و مخابرات دریایی›سال سوم دوره آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه علوم و فنون دریایی›مکانیک موتورهای دریایی›سال سوم دوره آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه عمران›ساخت و تولید دوره آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه مواد›سرامیک›سال ...

ادامه مطلب »

نقشه برداری عمومی

25

کد کتاب: 493 سال تحصیلی: 94-95 دوره تحصیلی: دوره آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه عمران›نقشه برداری›سال سوم لطفا جهت دانلود کتاب بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »
bigtheme